CONTACT

Alle lessen worden gegeven in Sporthal de Couburg
Duinstraat 4a
Koudekerke

0118 551235

Bestuur

Voorzitter:

vacant

 

Secretaris:

Yvonne Buursema

Binnenhof 41

4371 TD  Koudekerke

0118 553344

gvkoudekerke@live.nl

 

Penningmeester:

Jeanet Verhage

Brouwerijstraat 31

4371 EJ Koudekerke

0118 553814

penningmeester@gvkoudekerke.nl

 

Vertrouwenspersoon:

vertrouwenspersoon@gvkoudekerke.nl

 

Overige bestuursleden:

Angela Vonk, communicatie

 

Vacant, bestuurslid met taak activiteiten

Vacant, bestuurslid met taak contact leiding

 

Activiteiten commissie:

Vivian Diemer

Marjolein Brasser

Wilma de Nooijer

 

Website:

Angela Vonk

 

Afmelden als lid van GVK dient schriftelijk of per e-mail,  één maand vóór het verstrijken van het kwartaal, bij de penningmeester te gebeuren.
Zegt men het lidmaatschap later op dan zal het volgende kwartaal nog in rekening  worden gebracht.